കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, ഏപ്രിൽ 17, ബുധനാഴ്‌ച

സ്ത്രീ...


മാരിവില്‍ മഞ്ജിമ പൂത്തു തളിര്‍ത്തുള്ള 
മാന്‍മിഴിയെന്തേ നിറഞ്ഞു പോയി ?

മോഹനകാന്തി വിളങ്ങിയ പൊന്മുഖം

മൂകമിരുളും പടര്‍ന്നു പോയി  !ആരാണീയാരാമ ലാവാണ്യ ഭഞ്ജ കന്‍ ?

ആത്മാഭിമാനം കളഞ്ഞുവെന്നോ !

ആണിന്‍ പ്രഭാവമിരിപ്പതു നാരിതന്‍

ആത്മാനുരാഗത്തിന്‍ ബാന്ധവത്താല്‍ !സീമന്തിനിയവള്‍ ഹേമന്ത മലരായി 

സുരലോകം തീര്‍ക്കും നിന്‍ പാതകളില്‍...

സായൂജ്യമേകിടും നിന്നാത്മ വീഥിയില്‍

സൌവര്‍ണ്ണമാക്കും സുഭാഷണത്താല്‍ ..പൌരുഷമേറെ തിളങ്ങിടും പാരിതില്‍

പൂര്‍ണേന്ദു പോലവള്‍ പുഞ്ചിരിച്ചാല്‍

പാഷാണമേകിത്തളര്‍ത്തല്ലേയാമുഖം

പനിമതിയായി വിളങ്ങിടട്ടെ  !വിങ്ങി കരഞ്ഞിടും കുഞ്ഞു നാളൊന്നില്‍ നിന്‍

വറ്റി വരണ്ടോരാ ചുണ്ടുകളില്‍

വീറോടെ സോമജം ഏകിയോരമ്മയെ

വിസ്മരിച്ചീടാന്‍ കഴിയുമെന്നോ ?നാരിയവളനുനാദം നിന്‍ ഹൃത്തിന്റെ

നിരാമയന്‍ തന്ന വരപ്രസാദം !

നീറുമുള്‍ച്ചൂടിന്റെ വേപഥു നുകരുമ്പോള്‍

നിരാമയമാക്കീടും പാതകളെ ..കനകം വിളയിക്കാനവള്‍ വേണം കൂടെ നിന്‍

കത്തുമീ പ്രാരാബ്ധ  വീഥികളില്‍...

കുഞ്ഞിളം പെങ്ങളായമ്മയായ് സഹജയായ് 

കാന്തി ചൊരിയുന്ന ദീപമായി !തരളിത മോഴിയാലെ വന്നിടും 'സീത'യായ് 

തേന്‍മൊഴിയാല്‍ വരും 'ആയിഷ'യായി  

തിക്തത നീക്കിടും 'കന്യാ മറിയ'മായ്

തീര്‍ക്കല്ലേ 'കണ്ണകി'യാക്കിവളെ ...!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ആരാണീയാരാമ ലാവാണ്യ ഭഞ്ജ കന്‍ ?
  ആത്മാഭിമാനം കളഞ്ഞുവെന്നോ !
  ആണിന്‍ പ്രഭാവമിരിപ്പതു നാരിതന്‍
  ആത്മാനുരാഗത്തിന്‍ ബാന്ധവത്താല്‍ !

  nice ..nice..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...