കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, ഏപ്രിൽ 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മരണം ...

മരണം ... - തത്ത്വചിന്തകവിതകള്‍

ആരു നീയാരു നീ നിഴല്‍ രൂപമേ
ആരു നീയജ്ഞാത കൂട്ടുകാരാ ...
എന്തിനെന്‍ കൂടെ നീയിത്ര നാളും
നിഴലായ് കൂടിയെന്‍ കൂട്ടുകാരാ ...
അറിയുന്നു ഞാന്‍ നിന്‍ ഹൃദയസ്വനങ്ങള്‍
അറിയുന്നു നിന്‍ ചുടു നിശ്വാസങ്ങള്‍
എങ്കിലുമൊന്നും മൊഴിഞ്ഞിടാതെ
നില്കുന്നതെന്തേയെന്‍ കൂട്ടുകാരാ !
അറിയുന്നു നിന്‍ കര ലാളനങ്ങള്‍
ശയ്യാവലംബി ഞാനായിടുമ്പോള്‍ !
ജീവിതയാത്രയിലനുധാവനം ചെയ്യാന്‍
ആരു പറഞ്ഞെന്റെ കൂട്ടുകാരാ ?
എന്നന്ത്യശ്വാസത്തിന്‍ സമയം കുറിച്ചിട്ട
ഫലകം നിന്‍ കയ്യില്‍ സുഭദ്രമല്ലോ ...
എത്ര മേല്‍ ക്ഷമയാലെ കാത്തിരുപ്പു നീ
എന്നന്ത്യരംഗം കണ്ടിടുവാന്‍ !
നിന്നില്‍ നിന്നെനിക്കകന്നിടുവാന്‍
കഴിയില്ലെന്നൊരു സത്യം മുന്നില്‍
ഇത്ര മേലെന്നെ നീ സ്നേഹിച്ചിടാന്‍
ആരാണ് ഞാന്‍ നിന്റെ കൂട്ടുകാരാ ..!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...