കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, ഏപ്രിൽ 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ശിഥില ചിന്തകള്‍

സോപ്പിട്ടൊരുകുളിയാവാമെങ്കില്‍
അഴുക്കുകളെല്ലാം പോയിടും മേനിയില്‍
മനസ്സിന്‍ അഴുക്കുകള്‍ പോകാനോ ?
അഴുക്കു നിറഞ്ഞ മലീമസ മനസ്സില്‍
പൊട്ടിയൊലിക്കും പഴുത്ത വൃണങ്ങള്‍
പരന്നിടുമെങ്ങുമതിന്‍ ദുര്‍ഗന്ധം
നാരിമണികള്‍ പുരുഷനു വേണ്ടി
പടച്ചുണ്ടാക്കിയതാണത്രേ !
ഉദ്ദേശ്യം പലതാണെങ്കിലും
ലക്‌ഷ്യം കാമശമനം തന്നെ
അപ്പോളടിയനു സംശയമിത്തിരി
അമ്മയും പെങ്ങളും നാരികളല്ലേ ?

ജീവിതലക്‌ഷ്യം ആസ്വാദനമെ-
ന്നാരോ ചൊല്ലിയതിവനും കേട്ടു
മരണം പുല്‍കും മുംമ്പെയെല്ലാ
സുഖങ്ങളുമാസ്വദിച്ചീണം പോലും !
അപ്പോളടിയന്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സില്‍
സംശയമിത്തിരി വീണ്ടും ബാക്കി,
ഇങ്ങിനെയൊക്കെയല്ലേ  മൃഗങ്ങളും ?
മനുഷ്യന്‍ രഹസ്യമായ് ചെയ്തിടും കാര്യം
പരസ്യമായ് ചെയ്തിടും മിണ്ടാപ്രാണികള്‍
അയ്യോ,കൂട്ടരേ ക്ഷമിച്ചിടുവേഗം
സംശയം വീണ്ടും അടിയനു വന്നു...
മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലെ അന്തരം
ഇല്ലാതായോ എന്നൊരു തോണല്‍
എന്താണാവോ മനുഷ്യന്റെ മേന്മ
മിണ്ടാപ്രാണികളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ?
ഉത്തരമാരോ ചൊല്ലി തന്നു:
സംസ്ക്കാര സമ്പന്നനാണത്രെ മനുജന്‍
അപ്പോളിത്തിരി സംശയം വീണ്ടും
മനുഷ്യന്‍ ആയിടാം മൃഗമൊരു വേള
തരം താണിടുമോ മൃഗത്തേക്കാളവന്‍ ?
ക്ഷമിച്ചിടു കൂട്ടരേ, ഞാനൊരു വിഡ്ഢി !
അടിയന്‍  നിര്‍ത്തി;പരിഭവം വേണ്ട ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...