കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മേയ് 7, ബുധനാഴ്‌ച

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മനസ്സു വായിക്കുമ്പോൾ


കണ്ടതും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും 
അദൃശ്യ അണുക്കളാക്കി
സ്മൃതികോശങ്ങളിൽ 
അടുക്കി വെച്ചപ്പോൾ 
ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തേക്കാളും
വളരുകയായിരുന്നു  
പ്രപഞ്ചമൊരു ചെറുഗോളമായി 
ഈ വലിയ എന്റെ 
കൈക്കുള്ളിലിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടുകയായിരുന്നു 
എന്റെ അമ്പിളി 
കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നും 
അരക്കോലോളം ദൂരത്തിലും 
സൂര്യൻ നാട്ടുമാവിൽ നിന്നും 
ഒരു കോലോളം ദൂരത്തിലുമായിരുന്നു 
അമ്പിളി പപ്പടമായിരുന്നു
സൂര്യൻ വെള്ളപ്പമായിരുന്നു 
നക്ഷത്രങ്ങൾ പനിനീർപൂവുകൾ 
ഇന്ന്,
എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും 
പ്രപഞ്ചം വഴുതിപ്പോയിരിക്കുന്നു 
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 
മനസ്സു വായിക്കുന്നതിലും 
എത്രയോ എളുപ്പമാണ് 
ഇരുട്ടിൽ നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്‌ 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...