കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മേയ് 10, ശനിയാഴ്‌ച

ചുമക്കാനാകാത്ത ഘടികാരം

ഞാൻ പറഞ്ഞതും 
നീ പറയാതെ പോയതും 
ഒന്നാണെന്നൊരു 
വാലുമുറിയൻ സത്യം 
ഘടികാരത്തിനു പിന്നിലിരുന്നു 
സമർഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു 

സമാന്തരങ്ങളെന്നു
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നിക്കുന്ന 
ചില  രേഖകളുടെ സങ്കലനം 
ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ 
കാഴ്ചയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയുണ്ട് 

സമാന്തരങ്ങളിലെ വക്രത കണ്ടെത്താൻ 
ഒരു ഘടികാരം മതിയാകും 
പക്ഷേ,ഭിത്തിയിലും മനസ്സിലും 
ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു ഘടികാരത്തെ 
ആർക്കു ചുമക്കാനാവും ?

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. സമാന്തരങ്ങളിലെ വക്രത കണ്ടെത്താൻ
  ഒരു ഘടികാരം മതിയാകും
  പക്ഷേ,ഭിത്തിയിലും മനസ്സിലും
  ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു ഘടികാരത്തെ
  ആർക്കു ചുമക്കാനാവും ?
  നല്ല വരികള്‍
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...