കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മേയ് 28, ബുധനാഴ്‌ച

കാലക്കാറ്റിൽ ചിതറുന്നവ

നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ 
അർഥപ്രപഞ്ചത്തിൻ 
പൊരുൾ തേടിയിറങ്ങുമ്പോൾ
കാലക്കാറ്റിൽ ചിതറുന്നു 
അടുക്കിയടുക്കി വെച്ച  
സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ 

ഞാനറിയുന്നു ...
മഞ്ഞുക്കട്ടയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച 
വർണ്ണക്കൂട്ടുകളായിരുന്നു
എന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ 

നീയൊരിക്കലും 
എന്റെ ഉണ്മയിൽ നിന്നും 
പടിയിറങ്ങിപ്പോയ 
കണ്ടെത്താക്കണ്ണിയായിരുന്നില്ല 

എന്നെയറിയാത്ത ഞാൻ 
നിന്നെയറിയാൻ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു 
എന്റെ എന്നെത്തേയും വലിയ തെറ്റ് 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...