കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മേയ് 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മൊണാലിസ
ഹൃദയാന്തരാളത്തിലെ ഗഹനശൂന്യതയിൽ 
 ഏകാന്തതയുടെ തുഷാര വർഷങ്ങൾ 

കണ്‍കളിലെ നരച്ച മാനത്തു  നിന്നും 
വറുതിയുടെ കനൽപെയ്ത്തുകൾ 

മനസ്സിന്റെ ഊഷരനിലങ്ങളിൽ 
ഉറക്കു കുത്തിയ സ്വപ്നജഡങ്ങൾ 

എന്നിട്ടുമവൾ
ഉപ്പുകാറ്റിന്റെ ഗാഢാശ്ലേഷമേറ്റു
വിളറി വരണ്ട   ചുണ്ടുകൾ 
വായിലെ ചുടുനീരിൽ പൊള്ളിക്കുന്നു,
ജനിമൃതിയുടെ രഹസ്യ പേടകത്തിൽ നിന്നും 
ഒരു നിഗൂഢഹാസമെടുത്തണിയുന്നു 
ചിത്രകാരനു വേണ്ടി 


അവളുടെ മുൾവഴികളെ 
കടുപ്പിച്ച നിറങ്ങൾ കൊണ്ടു മാച്ചു 
നിർവൃതിയുടെ കൃത്രിമമുഖം                                      
അയാൾ വരച്ചെടുക്കുന്നു 


ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ ഗഹനനിശ്ചലതയെ 
ലോകം അനശ്വരമാക്കുന്നു 

നിശ്ചലഭാവത്തിൽ നിന്നും ലോകം 
ശുഭാശുഭങ്ങളുടെ ജന്മപത്രിക നെയ്യുന്നു 

ഉറഞ്ഞു  പോയ ഭാവത്തിന്റെ 
കിനാവും കണ്ണീരും തേടി  തേടി
കവി മാത്രംചിത്രം :കടപ്പാട് ഗൂഗിൾ

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...