കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ഏപ്രിൽ 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മരുഭൂമിയുടെ ചിറകടികൾ

മേഘത്തിന്റെ കണ്ണീർപെയ്ത്തുകൾ
ഭൗമഗർഭത്തിലൊരു ശിശുവാകുമ്പോൾ
വേനൽകണ്ണുകൾ അതു കണ്ടെത്തുന്നു

പ്രേമത്തിന്റെ പൂഞ്ചോലക്കുളിരുനുള്ളിൽ
ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന വേനൽമനസ്സാണ്
വേർപാടിന്റെ വിത്തു മുളപ്പിക്കുന്നത്

വേനലിനെ സ്നേഹിച്ച കുറ്റത്തിന്നു
ഒരുപ്പുകാറ്റിന്റെ പരുക്കൻതലോടലിനാൽ
വന്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മരുഭൂമികൾ

ഭൗമമനസ്സിന്റെ ചിതയിൽ നിന്നും
ദുശ്ശാശനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ്
ഓരോ വേനലിന്റെയും പുറപ്പാട്

നിരയായി നിൽക്കുന്ന ബോധിവൃക്ഷത്തണലുകളിൽ
മുളച്ചു പൊന്തുന്ന ബൗദ്ധികനാമ്പുകൾ
വേനലിന്റെ മണ്ണിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല

മുകളിലൊരു വന്ധ്യ മേഘം,താഴെ കറുത്തുണങ്ങിയ മരം
തൊണ്ട പൊട്ടിക്കരയുന്ന പക്ഷി.....
ഒരു മരുഭൂമിയുടെ ചിറകടികൾ കേൾക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...