കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജൂലൈ 6, ഞായറാഴ്‌ച

ദൈവത്തിനു വിലക്കുകളില്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ

പളുങ്കുകൊട്ടാരങ്ങളുടെ 
ഇരുണ്ട മതിലുകളിലും, 
പൊന്നിൽ പൊതിഞ്ഞ 
ആരാധനാലയങ്ങളുടെ 
മങ്ങിയ പ്രവേശനകവാടങ്ങളിലും, 
'തലയറുക്കൽമഹോത്സവം' കൊണ്ടാടാറുള്ള 
ചെന്നിണത്തെരുവിലെ,
ദ്രവിച്ച ബസ്സ്സ്റ്റോപ്പ്‌ ചുവരിലും,  
ദൈവത്തിനു മാത്രം കാണുന്ന 
ഒരു ബോർഡുണ്ട് 
'ഇവിടെ ദൈവത്തിനു പ്രവേശനമില്ല'

പട്ടണ വിഴുപ്പുകൾ ചുമന്നു ചൊറി പിടിച്ച, 
ആമാശയ നിലവിളികൾ ഉയരുന്ന ചേരികളിലും 
അതിജീവനത്തിന്റെ പുതു മന്ത്രങ്ങൾക്കായ് 
അനന്തയിലേയ്ക്കു മിഴികളുയർത്തുന്നവരുടെ  
തരളിത ഹൃദയങ്ങളിലും 
ദൈവത്തിനു വിലക്കുകളൊന്നുമില്ല 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...