കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജൂലൈ 23, ബുധനാഴ്‌ച

കത്രിക വീഴ്ത്താനാകാത്ത ദൃശ്യങ്ങള്‍

എച്ചില്‍ക്കൂനയ്ക്കു ചുറ്റും
ചാവാലിപ്പട്ടികളുടെ
ഭരണിപ്പാട്ട്

അവയ്ക്കിടയിലൂടെ
നൂഴ്ന്നു  കയറുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്‍
ജഠരാഗ്നിയുടെ മരണവിലാപം

എച്ചിലിലകള്‍ക്കിടയില്‍
തെരഞ്ഞു തളരുന്നു
വിശപ്പിന്റെ കണ്ണുകള്‍

ഈ സാമ്രാജ്യത്തില്‍ ആരും അന്യരല്ല
ഈച്ചകളും പുഴുക്കളും പഴുതാരകളും
പട്ടികളും മനുഷ്യരും -ആരും ...ആരും ...

വിശപ്പിന്റെ വിളിയാളം
മരണത്തിന്റെ വിളിയാളമാകുന്നത്‌
ആധുനിക ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കു ലജ്ജാകരം  !

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. വിശപ്പിന്റെ വിളിയാളം
  മരണത്തിന്റെ വിളിയാളമാകുന്നത്‌
  ആധുനിക ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കു ലജ്ജാകരം !
  മൂര്‍ച്ചയുള്ള വരികള്‍
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. പ്രോത്സാഹനത്തിനു നന്ദി സര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...