കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മാർച്ച് 4, ചൊവ്വാഴ്ച

കാക്കജന്മം

കാക്കജന്മം

ശരീരമൊത്തിരി കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും
മനസ്സിത്തിരി വെളുത്തിട്ടാണ്‌ 

ഹൃദയത്തിലടിഞ്ഞു കൂടിയ കറുപ്പ് 
വെള്ളച്ചിരി കൊണ്ടു മറയ്ക്കുന്നവരല്ല 

മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കൊത്തിപ്പെറുക്കി 
വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതു വരെ 

മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പെറുക്കാനുള്ള
മാന്ത്രിക വിദ്യ വശമില്ലാത്തവരാണ്

ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നവരെക്കണ്ടാൽ
പറന്നൊളിക്കുകയാണു പതിവ്

ആജന്മം കൊത്തിപ്പെറുക്കി കൂടെ നിന്നിട്ടും
അപരിചിതരായ ജന്മങ്ങൾ

കുളിച്ചു ശുദ്ധിവരുത്തുന്ന ഞങ്ങളെ കാണുന്നത്
അപശകുനമാണ് നിങ്ങൾക്ക്

കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പറന്നാൽ
ചിറകുകൾവെട്ടി താഴെയിടും

ചാടിച്ചാടി നടക്കുന്നതു കണ്ടാൽ
തീണ്ടാപാടകലെ മാറ്റി നിർത്തും

ഉയർത്തുകയില്ല ;സ്വയമുയരാൻ സമ്മതിക്കില്ല
നികൃഷ്ടജന്മമെന്നു ആണയിടും

ചില ജന്മങ്ങളങ്ങനെയാണ്
കണ്‍മുന്നിലുണ്ടായാലും കാണാതെപോകുന്നു

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...