കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മാർച്ച് 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

സമയം

സമയം


ആദ്യ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ 
കൈകാലിട്ടടികൾക്കിടയിലായിരുന്നു 
ഞാനതു  കേട്ടത് ...
ടിക്.....ടിക്.....ടിക്.....ടിക്
ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങിനിന്നുകൊണ്ടതു
അതിന്റെ 
ആദ്യസാന്നിദ്ധ്യമറിയിക്കുകയായിരുന്നു .

അതിനു മുമ്പേ 
എന്റെ ഹൃദയഭിത്തികളിൽ 
അതു വേരിറക്കി കാണണം 
അവിടേയും 
സാന്നിദ്ധ്യമറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു 
ടിക്.....ടിക്.....ടിക്.....ടിക്


കയ്യിൽനിന്നു 
എപ്പോഴും വഴുതിപ്പോകുന്ന 
ഒരു കിഴവൻമീൻ 

ഒരിക്കലുമിണങ്ങാത്തൊരു മൃഗംപോലെ
എപ്പോഴും
എനിക്കുമുമ്പേ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 

സ്വന്തമെന്നു 
കരുതിയപ്പോഴെല്ലാം 
നിന്ദയോടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി 

കുതിപ്പുകൾക്കിടയിലെ 
കിതപ്പുകൾക്കു കാതോർക്കാതെ 
അതിനെ പിന്തുടർന്ന പരാജിതൻ ഞാൻ 

എനിക്കു മുമ്പേ തുടങ്ങിയ,
ഞാനവസാനിച്ചാലും
അവസാനിക്കാത്ത
അതിന്റെ  ഈ ഓട്ടം 
ഇനിയെന്നാണവസാനിക്കുന്നത്...?

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. നമ്മളിലെ ടിക്...ടിക്....ടിക്.....നിലച്ചാല്‍ മറ്റെന്തു ചിന്ത!
    നന്നായിരിക്കുന്നു
    ആശംസകള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...