കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, സെപ്റ്റംബർ 22, ഞായറാഴ്‌ച

രാത്രിയുടെ ഉടുതുണി അഴിഞ്ഞപ്പോൾ

ഉടുതുണിയഴിഞ്ഞു വീണ
രാത്രിയുടെ നാണം മറക്കാൻ
പ്രഭാതമൊരു കോടമഞ്ഞിൻ വസ്ത്രമേകി
അത് കണ്ടു കിളികൾ
ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ
ഒരു ഇളിഭ്യ ചിരിയോടെ
സൂര്യൻ എത്തി നോക്കി

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...