കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, സെപ്റ്റംബർ 21, ശനിയാഴ്‌ച

ഓന്തുകൾ ചുവക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യംവർണ്ണം പൊടുന്നനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന 
ഓന്തൊരു വിസ്മയജീവി തന്നെ !

ആണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ബാല്യത്തിൻ വഴികളിൽ
ചോര കുടിക്കുന്ന ഓന്തിനെ പേടിച്ചു
പൊക്കിളും പൊത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് ...
അന്നൊരു സൌഹൃദം ചൊന്നതാണിക്കാര്യം
ഇന്നതിൽ പതിരില്ലെന്നറിയുന്നു ഞാൻ

നോക്കുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു
ചോരയൂറ്റുന്നൊരു ഓന്തുകൂട്ടങ്ങളെ
കാഴ്ച ചെന്നെത്തുന്ന മുക്കിലും ദിക്കിലും
ഓന്തിന്റെ ചെഞ്ചോരക്കണ്ണുകൾ മാത്രമാം

പച്ചയണിഞ്ഞു കൊണ്ടോന്തുകൾ നമ്മളെ
വല്ലാതെയങ്ങനെ മോഹിപ്പിക്കും
ചോരയൂറ്റിക്കൊണ്ടു ചെന്നിറമാകുന്ന-
തറിയില്ലൊരിക്കലും വിഡ്ഢികൾ നാം

ഓന്തുകൾ നമ്മളെ പിന്തുടർന്നീടുന്നു
സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളായെന്നുമെന്നും
കനക പീഠങ്ങളിലള്ളിപ്പിടിച്ചവ
ആഘോഷമാക്കുന്നു രുധിരപാനം

കാണാം അവകളെ കാട്ടിലും മേട്ടിലും
ചുടുനിണമൊഴുകിടും പച്ച ഞരമ്പിലും
മാധ്യമഭീമന്റെ തൂലികത്തുമ്പിലും
അധികാര ഗർവിന്റെ നാക്കിലും നോക്കിലും

പെറ്റുപെരുകുന്നു ഓന്തുകൾ നമ്മൾ തൻ
കണ്ഠനാഡിക്കും അടുത്തെന്നറിയുക

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. വാസ്തവങ്ങള്‍ നഗ്നമാണ്‌ !

  അസ്രൂസാശംസകള്‍ :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. പച്ചയണിഞ്ഞു കൊണ്ടോന്തുകൾ നമ്മളെ
  വല്ലാതെയങ്ങനെ മോഹിപ്പിക്കും
  അദൃശ്യമായവ ചോരയൂറ്റിക്കൊണ്ട്
  ചുവന്നു തുടുക്കുന്നതറിയില്ല നാം
  ഓന്തുകൾ നമ്മളെ പിന്തുടർന്നീടുന്നു
  സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളായെന്നുമെന്നും...
  കനക പീഠങ്ങളിലള്ളിപ്പിടിച്ചവ
  ഊറ്റുന്നു നമ്മൾ തൻ ചുടുനിണമെമ്പാടും
  കാണാം അവകളെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ..
  കാണാം അവകളെ കാട്ടിലും മേട്ടിലും ..
  wow....kalakki

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...