കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, സെപ്റ്റംബർ 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മരുവിൽ ഉദിച്ച പൊൻതാരകം


അജ്ഞാനാന്ധകാര ഘോരവനങ്ങളിൽ
അന്തമെഴാത്ത തമസ്സിൻ ഗുഹകളിൽ
അജ്ഞരാണന്നോരറിവേതുമില്ലാതെ
അലയുന്നു, കാട്ടാളർ, നിഷ്കൃപന്മാർ !
അക്ഷര ശൂന്യരാം ആട്ടിയർ ...
അവരന്നം തേടുന്ന നാടോടികൾ ...
പൊള്ളും മരുഭൂവിൽ ജീവനോടെ
പെണ്‍ ജന്മങ്ങളെത്ര കുഴിച്ചു മൂടി !
കൊല്ലും കൊലയും പതിവു പോലെ
തുച്ഛമാം ഗോത്രവഴക്കിനാലേ ...
ഇച്ഛകൾക്കൊത്തു നടന്നു പാരിൽ
കേവല സൃഷ്ടികൾ നശ്വരന്മാർ !
അശാന്തി തൻ പർവ്വങ്ങൾ തച്ചുടക്കാൻ
ശാന്തി തൻ പൂനിലാപൊയ്ക തീർക്കാൻ
പരിവർത്തനത്തിൻ ചരിതമേകാൻ 
മാനവ മോചന മന്ത്രവുമായ്
സൈകതഭൂവിലുദിച്ചുയർന്നു
വിപ്ലവ ദൂതുമായ്‌ പൊൻതാരകം ...!
ആ മരുഭൂവിലുദിച്ച പൊൻതാരക-
തേജസ്സിനാലേ ഇരുളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോയ്‌ !
വ്യാധിതഹൃദയങ്ങൾ വെണ്ണിലാ വനികയായ്
നന്മ തൻ പൂന്തേനൊഴുക്കിയെങ്ങും...
അനുസ്യൂതമൊഴുകുന്നു ശാന്തി തൻ ദൂതുമായ്
മരുവിലുദിച്ചോരാ താരക പൊൻപ്രഭ
കാല കല്ലോലിനിക്കൊപ്പമനന്തമായ് ...!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ആ ദിവ്യ വെളിച്ചം തലമുറകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ....ഒരു വലിയ സത്യം ...ആശംസകൾ

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ഇനിയുമിനിയും ഉദിച്ചുയരട്ടെ ...ആ വെളിച്ചം !

    അസ്രൂസാശംസകള്‍ :)

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...