കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, മാർച്ച് 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

അമ്മ അറിയാൻ


അമ്മേ
അമ്മയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന്
കേട്ടു കേട്ടു മടുത്തമ്മേ...
പുതുതായി പൊട്ടി മുളച്ച
സ്നേഹ പ്രദർശനാരവങ്ങൾ കേട്ട്
അമ്മ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാകും
പ്രദർശനപരതയുടെ അരങ്ങുവാഴ്ചകളിൽ
അവമതിക്കപ്പെടുന്ന
പുകൾപെറ്റ മക്കളെയോർത്തു
അമ്മ വിതുമ്പുന്നുണ്ടാകും
അമ്മേ ...
വൈകാതെ അവർ വരും
അമ്മയുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങളെ
എന്നെന്നേക്കുമായി തുറുങ്കിലടയ്ക്കാൻ ...
രേഖകളിലൊന്നും ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തേക്കരുത്
തല ചായ്ക്കാനൊരിടവും
ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ തല പൂഴ്ത്താനൊരിടവും ഇല്ലാത്ത
ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടിവിടെ
അമ്മ പ്രസവിച്ച അമ്മയുടെ മക്കൾ
അവർക്ക്
മാതൃസ്നേഹം തെരുവ്സർക്കസോ
കയ്യടികൾ നേടാനുള്ളതോ അല്ല
അമ്മേ
അമ്മയെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ദുരകൾക്കു വിറ്റ
അഹന്തയുടെ പേരല്ല മാതൃസ്നേഹം
ഞങ്ങളുടെ ജീവനാഡികളിൽ അലയടിക്കുന്ന
തീക്ഷ്ണവികാരത്തിന്റെ പേരാണത്

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...