കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, ഫെബ്രുവരി 21, ഞായറാഴ്‌ച

അമ്മയെ പടിയിറക്കി വിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ


അമ്മയെ പടിയിറക്കി വിടുമ്പോൾ
ഉണങ്ങിയ മുലക്കണ്ണുകൾ
വീണ്ടും ദയ ചുരത്തിയേക്കാം.
വരണ്ട തൊണ്ടയെ ഉർവ്വരമാക്കിയ
അമ്മിഞ്ഞപ്പാലോർമ്മകളിൽ
ചെന്നിനായകം പുരട്ടുക 


അമ്മയെ പടിയിറക്കി വിടുമ്പോൾ
ആ നാഭീനാളത്തിൽ നിന്ന്
മുറിഞ്ഞു വീണ
രക്തവർണ്ണമാം ആദിഭാഷയിലൊരു
അനാദിയാം താരാട്ട് തേങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ
ഒരു 'റാപ്പിന്റെ' മുഖരത കൊണ്ട്
അതിനെ മൂടുക

അമ്മയെ പടിയിറക്കി വിടുമ്പോൾ
ദുരിതങ്ങളുടെ കത്താവിറകുകൾ കൊണ്ട്
ഇല്ലായ്മകൾ വേവിച്ച്
വല്ലായ്മകൾ മറച്ചു വെച്ച്
ശൂന്യതയിലേയ്ക്കു നോക്കി
തേയ്മാനം വന്ന
കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളുടെ കോണുകളിൽ
സങ്കടത്തുള്ളികൾ ഉരുണ്ടു കൂടിയേക്കാം
സൂക്ഷിച്ചു നോക്കരുത്
പതറി പോയേക്കാം

അമ്മയുടെ സ്മരണ നില നിർത്തണം.
ചുടുകണ്ണീർത്തുള്ളികൾ
ഇറ്റിറ്റു വീണ്
പൊള്ളി കരുവാളിച്ച പാടുകൾ
മേനിയിലുണ്ടല്ലോ...

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...