കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, മാർച്ച് 16, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരു വിമാനത്താവളത്തെ ലളിതമായി കൊന്നു തിന്നുന്ന വിധം


നല്ലവരായ വ്യവസായപ്രഭുക്കളും
അതിലും നല്ലവരായ രാജ്യസേവകരും
കൈകോർത്തു പിടിക്കണം
ഒരു (ദുരു )ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടാവണം
കൊന്ന പാപം തിന്നു തന്നെ തീർക്കണം
മറ്റെവിടെ വെച്ച് തിന്നാലും സാധുവാകും
യന്ത്രപ്പക്ഷിയ്ക്കിറങ്ങാൻ
മറ്റെവിടെയെങ്കിലും
സ്വയം അനുമതി ഉണ്ടാക്കണം
കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ ഗാന്ധിത്തലകൾ
അതിന്റെ അസ്ഥിവാരത്തിൽ  കുഴിച്ചുമൂടണം
ബിനാമി പേരുകളിലായാൽ പുണ്യം കൂടും
ശേഷം,കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
താവളത്തിന്റെ കാലുകൾ കെട്ടണം
കെട്ടുമ്പോൾ നട്ടാൽ മുളക്കാത്ത
നുണമന്ത്രങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ ഉരുവിടണം
ചെറിയ സർവ്വീസ് രൂപത്തിൽ
കുറേശ്ശെ വെള്ളം കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കണം
കൊല്ലരുതെന്ന് വിലപിക്കുന്നവരുടെ വായ്‌
നിറം പൂശിയ നുണകൾ കൊണ്ട് അടയ്ക്കണം
പിന്നെയെല്ലാം എളുപ്പം...
കഴുത്തിൽ പതെക്കെ കത്തിയമർത്താം
വസ്ത്രത്തിൽ പുരണ്ട രക്തക്കറകൾ
ആരും കാണാതെ തുടയ്ക്കണം
പിന്നെ
ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയണം
ശുഭം !

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...