കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2015, ഫെബ്രുവരി 9, തിങ്കളാഴ്‌ച

മകളേ..സൂക്ഷിക്കുക

മകളേ..ജാഗരൂകയാവുക..
പിന്തുടരുന്ന ചുവന്ന കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കുക
നഗ്നത വടിച്ചെടുത്തു പച്ചനോട്ടാക്കി മാറ്റുന്ന
ലഹരിദേവന്റെ വൈറസ്ബാധകളെ കരുതുക
ഇളം മാംസത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞ
വെളുത്ത തലച്ചോറിനുള്ളിലെ
കറുത്ത ഭൂതങ്ങൾക്കു
ദീപസ്തംഭമാകാതിരിക്കുക
മകളേ..ചുവടുകൾ കരുതലോടെ വേണം!
കണ്ണുകൾക്കു ഗോചരമല്ലാത്ത വിഷബോംബുകൾ
പൊട്ടിത്തെറിയും കാത്തു കിടക്കുന്നുണ്ട്..
മുന്നിൽ വരുന്ന വെപ്പുചിരികളൊക്കെ
വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങളെന്നറിയുക..
ഇറച്ചിയുടെ വിപണിമൂല്യമാണ്
കശാപ്പുകാരന്റെ  ഉന്നമെന്നറിയാതെ
ദുരന്തങ്ങളെ പെറ്റുകൂട്ടാതിരിക്കുക
മകളേ..ഞാൻ പഴഞ്ചൻ
എങ്കിലും,ശത്രുക്കൾ പതിയിരിക്കുന്ന
കടവുകളറിയുന്ന മുതുമാൻ ...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...