കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ഒക്‌ടോബർ 12, ഞായറാഴ്‌ച

മെഴുകുതിരിആത്മാവിലൊരു തേങ്ങലുയരുമ്പൊഴും 
   ജീവൻ ചിറകടിച്ചണയുമ്പൊഴും 
  നെറുകയിൽ കത്തുമീ തീയുമായി 
    ഉരുകട്ടേയന്യർക്കു വെട്ടമേകി..
      എങ്കിലുമിത്തിരിയന്ധകാരം 
മായ്ക്കുവാനായതിൽ തൃപ്തനായ്‌ ഞാൻ 

     കെ ടി എ ഷുക്കൂർ 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...