കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ഫെബ്രുവരി 26, ബുധനാഴ്‌ച

പാഠം -1 -നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്


നിഴലുകൾ-
രേഖകളിലൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് 
ലാർവകൾ വിരിയുന്നതു ഇരുട്ടിലും
നശിക്കുന്നതു  വെളിച്ചത്തിലുമാണ് 
ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടും 
അതിജീവനത്തിനത്തിനുമാണ് 
വെളിച്ചത്തോടു പടവെട്ടുന്നത് 

നിഴലുകൾ-
കണ്ഠനാഡിക്കടുത്തു കൂടുകൂട്ടിയിട്ടും 
അദൃശ്യവേരുകളുപയോഗിച്ചു
ഹൃദ്രക്തം ഊറ്റിക്കുടിച്ചിട്ടും
നാം അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കാഴ്ചവട്ടങ്ങളിൽ  മാത്രം 
അടയിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് !
നിഴലുകളോട് പടവെട്ടാൻ തീറെഴുതിയ 
ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം 
ശൂന്യമാകുന്നതും അതാകാം 

ആറാമിന്ദ്രിയംകൊണ്ടു
നിഴലുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവന്റെ വായ്‌ 
ഏഴാമിന്ദ്രിയം കൊണ്ടു മുദ്രവെക്കപ്പെടുന്നു 
ദൃശ്യവളയത്തിനുള്ളിലുള്ളതു മാത്രം 
സത്യമെന്നു നിനക്കുന്നവൻ
തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ജീവൻ
അതിന്റെ അവസാന 
പിടച്ചിൽ പിടയുമ്പോഴും 
ഒന്നുമറിയുന്നില്ല ...

കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട 
സത്യത്തിന്റെ മുകളിലിരുന്നാണ്
നിഴലുകൾ അമരത്വം നേടുന്നത് ...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. 'സത്യത്തിന്റെ മുകളിലാണു
    നിഴലുകൾ പെറ്റുപെരുകുന്നത് '
    നന്നായിരിക്കുന്നു
    ആശംസകള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...