കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, ജൂൺ 2, ഞായറാഴ്‌ച

മേഘകുസുമങ്ങൾ

പൂക്കൾ വിതറി വഴികൾ നീളെ -എന്നെ
എതിരേറ്റതെന്തിനു വാസന്തമേ
മോഹങ്ങളേകി മനസ്സകമിൽ -വീണ്ടും
സ്വപ്‌നങ്ങൾ പൂത്തു തളിർത്തതെന്തേ

ഞെട്ടിയുണർത്തുന്നു ചിലയോർമ്മകൾ -എന്നെ
തട്ടിയുണർത്തുന്നു നൊമ്പരങ്ങൾ
പൊട്ടിപ്പോയൊരു ബാന്ധവങ്ങൾ -ഇനിയും
ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുവാനാവതില്ല

'ഇന്നലെ' കണ്ടൊരാ രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങൾ -ഇന്ന്
കണ്ണീരിൻ ഭൂവിലെ തടവറകൾ
'ഇന്നെന്ന' സത്യത്തിൻ മുള്ളുകളാൽ-ദേഹം

നൊന്തു പിടയുന്നുവാസകലം
'നാളെ'യൊരോമൽ പ്രതീക്ഷ മാത്രം-വാഴ്വ്
മണ്ണിൽ ശ്വാശ്വതമല്ല ,സത്യം

കനവേ..നീയിനി പോയീടുക -കനിവാൽ
മന്മനം ശാന്തമായ് തീർത്തീടുക
ചിന്തിക്കും മർത്യനു തുഷ്ടിയേകാൻ -ഇവിടെ

എന്തുണ്ട്? പാരിതിലൊന്നുമില്ല
ദുഃഖം പ്രപഞ്ചത്തിൻ സ്ഥായിഭാവം -ഇടയിൽ
മേഘകുസുമങ്ങൾ,സന്തോഷങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...