കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, ജനുവരി 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

നഷ്ടം

നിന്നെ തിരഞ്ഞ
വഴികളിലെവിടെയോ ആകണം
എന്നെയെനിക്കു നഷ്ടമായത് .
കളഞ്ഞു പോയ എന്നെ തിരയാൻ
നിനക്കു കാഴ്ച വെച്ച സമയത്തിൽ
ഇനി ബാക്കി ഒരു നെടുവീർപ്പു മാത്രം

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...