കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, ജനുവരി 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഗാനംഏകാന്ത താരകേ അണയുന്ന ദീപികേ
ആ ചിരി വീണ്ടും കാണുമോ ഞാൻ
ആ സ്വരം വീണ്ടും കേൾക്കുമോ ഞാൻ
ആ കരൾ വീണയിൽ മീട്ടുന്ന രാഗമായ്
ഒരിക്കൽ കൂടി മാറുമോ ഞാൻ (ഏകാന്ത താരകേ)

മാനത്തെ പൂം പൊയ്കയിൽ പൂത്ത വെൺ ചന്ദ്രിക
പേലവ കൈകളാൽ എന്നെ തലോടുന്നു
ഒരു നേർത്ത കാറ്റിലെൻ ഓർമ്മകൾ ഉണരുന്നു
ഒരു മുഗ്ദ ഗാനമെൻ കരളിൽ പടരുന്നു
ആ മലർ ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രിക്കും രാഗമായ്
ഒരിക്കൽ കൂടി പിറക്കുമോ  ഞാൻ (ഏകാന്ത താരകേ)

സുന്ദര വാനിലൊരായിരം താരകൾ
പ്രണയാർദ്രരായുറ്റു ഭൂമിയെ നോക്കുന്നു
ഒരു കാട്ടു പൂവിന്റെ ഗന്ധം നിറയുന്നു
ഒരു കൊച്ചു രാപാടി പാടി തളരുന്നു
ആ സ്വര സൗഭഗം തേൻ മഴയായ് കാതിൽ
ഒരിക്കൽ കൂടി പെയ്തിടുമോ (ഏകാന്ത താരകേ)

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...