കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, മേയ് 14, ശനിയാഴ്‌ച

അച്ഛൻ

കൊഞ്ചിച്ചിണുങ്ങി കൂടെക്കൂടി
അച്ഛാന്നു വിളിച്ചു കൊതിതീർന്നില്ല
ഉടുതുണി പോലും എടുക്കാതെ
ഒരു പോക്കങ്ങു വെച്ചുകൊടുത്തു അച്ഛൻ

അവിഹിതത്തിന്റെ തീപ്പുക ഉയരുന്നുണ്ടോ
എന്നു പരതുന്നതിനിടയിൽ
പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിലെ
ആമാശയ നിലവിളികൾ
ആരും കേട്ടില്ല ...

പറ്റിക്കൂടി സഹതപിച്ചവൻ
അമ്മയുടെ രണ്ടാംഭർത്താവായി വന്നപ്പോൾ
അച്ഛാന്നു വിളിക്കാൻ കൊതിച്ചതാണ്,പക്ഷേ
മോളായി കാണേണ്ടവൾക്കൊരു 
കുഞ്ഞിനെ നല്കി
അച്ഛാന്നു വിളിപ്പിക്കാനാനുള്ള
അയാളുടെ ആഗ്രഹത്തെ
പിച്ചാത്തിമുനയിൽ തീർത്തു കൊടുത്തുപ്പോൾ
എവിടെയോ  കണ്ണടച്ചിരുന്ന നിയമം
ഓടിവന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ

ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രംഗമൊഴിയുന്ന
പഴയ പെണ്ണല്ല ഞാൻ ...
പൊരുതി മുന്നേറുവാൻ
ആത്മധൈര്യം കൂട്ടുപിടിച്ചവൾ ഞാൻ..!4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...