കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, മേയ് 8, ഞായറാഴ്‌ച

അമ്മയെ പടിയിറക്കി വിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഉണങ്ങിയ മുലക്കണ്ണുകൾ
വീണ്ടും ദയ ചുരത്തിയേക്കാം.
വരണ്ട തൊണ്ടയെ ഉർവ്വരമാക്കിയ
അമ്മിഞ്ഞപ്പാലോർമ്മകളിൽ
ചെന്നിനായകം പുരട്ടുക


അപശ്രുതി മീട്ടുന്ന
ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന്
പേറ്റുനോവോർമ്മകളുടെ
മധുര മരപ്പെയ്ത്തുകൾ
ആദിഭാഷയിലൊരു
അനാദിയാം താരാട്ടായ് തേങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ
നന്ദികേടിന്റെ മുഖരത കൊണ്ട്
ചെവി മൂടുക

ദുരിതങ്ങളുടെ കത്താവിറകുകൾ കൊണ്ട്
കണ്ണീരുപ്പും ചേർത്തു ഇല്ലായ്മകൾ വേവിച്ച്
വല്ലായ്മകൾ മറച്ചു വെച്ച വറുതിനാളുകൾ
അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ പെട്ട പാടുകളോർത്ത്
ശൂന്യതയിലേയ്ക്കു നോക്കി തേയ്മാനം വന്ന
കുഴിഞ്ഞ കൺകോണുകളിൽ
സങ്കടത്തുള്ളികൾ ഉരുണ്ടു കൂടിയേക്കാം...
സൂക്ഷിച്ചു നോക്കരുത്
പതറി പോയേക്കാം

ചുടുകണ്ണീർത്തുള്ളികൾ ഇറ്റിറ്റു വീണ്
പൊള്ളി കരുവാളിച്ച പാടുകൾ
സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മേനിയിൽ കാണാം
അതു മതിയാകും
അമ്മയുടെ സ്മരണയ്ക്കായ്..!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...