കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2015, സെപ്റ്റംബർ 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

കിളി


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. കാഞ്ചനക്കൂട്ടിലാണെങ്കിലും
    ബന്ധനംചെറുചൂടിലുരുകുന്നു!
    നല്ല വരികള്‍
    ആശംസകള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...