കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജനുവരി 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

പിറക്കാതെ പോയ മകളേ...നന്ദി

പിറക്കാതെ പോയ മകളേ,നന്ദി :
നെഞ്ചിലെ ഇടിമുഴക്കങ്ങളുടെ പെരുമ്പറയിൽ
പിടഞ്ഞു ചത്തൊരു ഹൃദയം സമ്മാനിക്കാത്തതിന്ന് 

നീയെന്ന ചിതയിൽ ചാടി ആത്മാഹുതി ചെയ്തു 
ചാരമാകാത്ത മനസ്സു തന്നതിന്ന്  

നിന്നെ ചന്തയിൽ വെച്ചു വിൽക്കുമ്പോൾ 
'നോക്കുകൂലിയായി' നൽകേണ്ട 
ഒരു പുരുഷായുസ്സിന്റെ വേർപ്പിന്റെയുപ്പ്
തിരികെ തന്നതിന്ന്   

പിറക്കാതെ പോയ മകളേ,നന്ദി :
വ്യാഘ്രത്തിന്റ ദംഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും
ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന ചെഞ്ചോരത്തുള്ളികൾക്ക്
നിന്റെ മണമാണെന്നറിയുമ്പോൾ,
ബോധാബോധങ്ങൾക്കിടയിലെ 
അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ 
ഓർമവിളക്കു തെളിക്കാനാകാതെ പോയ 
ഒരു പിതാവാക്കി എന്നെ മാറ്റാത്തതിന്ന് 

മകളേ ....ഈ  നന്ദിപ്രകാശനം
ഒരച്ഛന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിലെ 
വറ്റാത്ത സ്നേഹക്കനിയിൽ നിന്നാണെന്നറിയുക 
അഥവാ
സമൂഹം ഭീരുവാക്കിയവന്റെ  
കുമ്പസാരക്കുറിപ്പുകളാണ്...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...