കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2019, മാർച്ച് 30, ശനിയാഴ്‌ച

ഓര്‍മ്മയില്‍ പൂക്കുന്ന പുളിമരം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...